Naarmate de vergrijzing toeneemt, zal ook de voortschrijdende trend van de ouderdomsziekte gestaag groeien. Jaar na jaar stijgt het aantal ouderdomsziektes en medische aandoeningen. De 5 meest voorkomende ouderdomsziektes op een rijtje belicht die momenteel aan een forse opmars bezig zijn.

1. De draagwijdte van dementie voor de naaste omgeving

De ziekte van Alzheimer heeft niet alleen een grote invloed op het leven van de persoon zelf, maar ook voor de naaste omgeving verandert de levensstijl drastisch. Bij deze aandoening krijgen zenuwcellen en de verbindingen van de hersenen een kortsluiting. De eerste symptomen gaan gepaard met vergeetachtigheid, maar dit breidt zich stelselmatig uit naar taal- en denkmoeilijkheden. Na verloop van tijd wordt de dementerende persoon steeds afhankelijker. Medicatie om de ziekte van Alzheimer te behandelen bestaat voorlopig nog niet. Alzheimer wordt vaak toegeschreven aan een ongezonde levensstijl en een erfelijkheidsfactor.

2. Vanaf 60 jaar nemen hart- en vaatziekten toe

Bij het ouder worden neemt het risico voor hart- en vaatziekten toe. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vanaf je 60ste levensjaar gerelateerde hartaandoeningen toeneemt. Vooral personen met overgewicht of met een hoge bloeddruk maken de grootste kans. Drie factoren verkleinen deze aandoening: het beperken van het alcoholgebruik, het verminderen van de cholesterolwaarde en het stimuleren van de bloedsomloop door voldoende beweging.

3. De meerderheid van 60+ kampt met obesitas

Drie kwart van de volwassenen die ouder zijn dan 60 jaar kampt momenteel met overgewicht. Dit veroorzaakt niet enkel hart- en vaatziekten, maar ook darm- en borstkanker. Overgewicht wordt vaak geassocieerd met een verstoorde bloedsuikerspiegel, een te hoge bloeddruk en een belabberde cholesterolwaarde. In medische kringen wordt dit ook het metabool syndroom geheten. Het is een sluipend ziektebeeld met afnemende conditie en een toename van het gewicht. Cruciaal is om calorierijk en suikerrijke voeding zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Botten worden meer afgebroken dan aangemaakt: bontontkalking

Hoe ouder je wordt krijg je te maken dat botten meer worden afgebroken dan dat ze worden aangemaakt. Wanneer botten in grote mate stelselmatig gaan verminderen, wordt dit omschreven als botontkalking. Hierdoor worden botten na verloop van tijd brozer en kunnen makkelijker breken. Gelukkig bestaan er medicijnen om de botten te verstevigen. Vooral de heupstreek is over het algemeen een vrij zwakke plek en een gevoelige plaats. Aangepaste oefeningen bij een fysiotherapeut wordt aangeraden om meer spierkracht te ontwikkelen.

5. Naarmate de leeftijd vordert ben je meer onderhevig aan depressie

In elke fase van je leven bestaat de reële kans dat je te maken krijgt met een depressie. Op latere leeftijd wordt de kans op neerslachtigheid een heel stuk groter. Meer dan 20 procent van de ouderen boven de 60 jaar blijkt last te hebben van lichte tot zware neerslachtigheid. Vooral toe te dichten aan mindere mobiliteit, mogelijk verlies van de levenspartner of door het gebruik van de medicatie. Een depressie is in de meeste gevallen van tijdelijke aard.