Als ondernemer in vastgoed in België investeren is nog steeds een heel goed idee. Tenminste als je voldoende informatie hebt verzameld waar je het meest voordelig fiscaal een handelspand voor je bedrijf kunt kopen. Belangrijk is dat je je verdiept in de fiscale materie van de drie gewesten die België telt. Dit scheelt zich een hele slok op een borrel.

Investeren in België verschilt van gewest tot gewest

Als je als ondernemer van plan bent om een vastgoed te investeren in België zal je toch bepaalde opties moeten wikken en wegen. De belasting op onroerend goed hangt af van het gewest waar je je bedrijf wil vestigen. Vooral startende ondernemers worden voor een dilemma geplaatst. Een overzicht in vogelvlucht hoe je best een woning of pand koopt als vennootschap.

Niemand ontkomt aan het registratierecht

Hoe je het ook draait of keert, een vennootschap moet in België altijd registratierecht betalen. Niet enkel wanneer het om een bedrijfsgebouw gaat, maar ook als een aandeelhouder een perceel grond of bepaald vastgoed inbrengt binnen een bepaalde vennootschapsvorm. Er bestaan 2 aanschafmanieren om een stuk grond of gebouw als vennootschap aan te kopen:

  • De aankoop van een onroerend goed
  • Een aandeelhouder investeert via grond of brengt een bepaald vastgoed in

De aankoop van een onroerend vastgoed

Als een vennootschap een onroerend vastgoed verwerft, zal je moeten rekening houden met de registratierechten zoals dit het bij iedereen het geval is. Het algemeen verkooprecht of het normale registratiebedrag verschilt vanwaar het vastgoedpand is gelegen:

  • In Wallonië en in Brussel is dit vastgelegd op 12,5 procent
  • In Vlaanderen is dit bepaald op 10 procent van de totaalsom sinds 1 januari 2022

Als ondernemer is het belangrijk om rekening te houden met de verminderde tarieven in vastgoed dankzij een vennootschap, afhankelijk van de ligging.

Een aandeelhouder investeert via grond of brengt een bepaald vastgoed in

Wanneer je als aandeelhouder grond of vastgoed inbrengt binnen een vennootschap, ga je over het algemeen vaak aandelen hiervoor in de plaats krijgen. Dot wordt ook wel ‘zuivere inbreng’ genoemd. In bepaalde omstandigheden wordt gesproken van een ‘gemengde inbreng’. De aandeelhouder ontvangt dan ook een bepaalde geldsom. Een kleine tip waar je wel degelijk geld mee kunt sparen. Wanneer een aandeelhouder vastgoed inbrengt dat zowel professioneel als privématig wordt gebruikt, dan moet de onderneming enkel algemeen verkooprecht betalen op het deel dat als privé-woning door de fiscus wordt aanzien. De grootte van het woninggedeelte wordt via een notariële akte ingeschat. Zoals eerder aangegeven betaal je in Vlaanderen 10 procent en in Wallonië en Brussel 12,5 procent.